Nyheter

Nestleiaren i MDG kjem til Voss 1. juli.

Ope møte med Arild Hermstad

Nestleiaren i MDG kjem til Voss 1. juli!
...

– MDG vil ha eit landbruk som er leveleg for alle

– Kortreist og rein mat er best for menneske og miljø. Då må bøndene få skikkeleg betalt.

...

– Me fordømmer rasering av regnskogane – men kva med våre eigne skogar?

 – Hugs at urørt natur alltid vil vera det mest berekraftige som finst.

– Toler ikkje Voss Høgre debatt?

– Meiner lokalpartiet at meningsbryting berre høver seg like før avrøystinga, eller etter at ho er over?

...

– JA til norsk matproduksjon!

– Takk for maten!

...

K5 – jubel med bismak

Den farlegaste vegen er mellom Trengereid og Voss. Og no skal altså ny veg på denne strekninga og ny jernbane utsetjast til fordel for ein firefelt...

Våronn i hagen – insekta er vaktmeistrar i naturen

Entusiasme og kjærleik for naturen gjev motivasjon til å ta vare på han. Kva kan du gjera for insekta i hagen din?

...

MDG Voss kvessar knivane

På årsmøtet den 21. januar valde Miljøpartiet Dei Grøne Voss nytt styre.

...

Svar til Dag: – Eg legg ikkje skjul på at eg brukte utestemme

Eg legg ikkje skjul på at eg brukte utestemme i teksten min. Eg skjønar godt at folkevalde frå posisjonspartia kjenner seg trakka på føtene av f...

God save the climate

 – Voss herad går planlaust inn i klimakrisa, skriv Øystein Ormåsen frå Miljøpartiet Dei Grøne i dette lesarinnlegget etter heradsstyredebat...

Klimabudsjett: Me har inga tid å mista i Voss herad

I heradsstyremøtet 22. oktober blei Energi- og klimaplanen sett på agendaen ved fleire tilfelle:

...

Nytt styre på plass

Nye hender er på rattet, klare for å styre det ferske heradet i ei grønare retning.

...

Brølte for klima

Øystein Ormåsen heldt appell då vossingane stilte på Torget for å brøla for klima fredag.

...

Voss kommune må ta ansvar for å innføra effektive klimatiltak

Slikt skal ikkje berre gjennomførast andre stader, av andre folk!

...

Barna er det kjæraste me har

Me vil føra ein politikk for livsmeistring og livskvalitet og ...

Me vil erklæra klimakrise på Voss

MDG Voss meiner at kommunestyret bør erklæra klimakrise.

...

På tide å ta klima på alvor

Er den viktigaste saka for mennesket si framtid også ei sak for Voss herad? Ja, naturlegvis...

Heller trygg veg enn motorveg

Nok ein gong har vi sett konsekvensane av å nedprioritere trygge, rassikre vegar på Vestlandet. Raset i Jølster er ei tragedie, og me har stor medkjen...

Valkampen er i gang!

Pangstarta innspurten på stand.

...

Svar til ordføraren: Kvar er ambisjonen?

Det gler meg å lesa at ordføraren skriv at klima må verta altoverskyggande i politikken – også lokalpolitikken.

...