Fotocredit:

Kontakt oss

3. september 2015

Styret i Voss MDG:
Leiar : Lillian Rogne mobil 97 51 71 16
Styremedlemar:
Tore Hassel (kasserar)
Monica Bøe
Irene Granli
Mona Nordaas
Varamedlemar:
Einar Bardal
Aina Andreassen
De kan nå oss på e-post:
voss@mdg.no
Me er på facebook:
Kontakt og gjerne vår valkampkoordinator:
Øystein Ormåsen, mobil :93 48 40 41 e-post: ormasen@gmail.com