Pål Erdal (1955)

10. kandidat, inspektør hjå Arbeidstilsynet