Marit Tillung (1961)

13. kandidat, psykiatrisk sjukepleiar