Linda Bukve (1977)

3. kandidat, sjølvstendig næringsdrivande

Å tenka globalt og handla lokalt, er Linda oppteken av. Ho ynskjer at miljøvern skal vera enkelt å gjennomføra for kven som helst.

I tillegg til biologisk og kulturelt mangfald brenn ho for bevisst forbruk og levande lokalsamfunn, med gode vilkår for gammal og ung.

Ho trivst aller best ute i naturen, og det er hovedårsaka til at Linda valde å slå seg ned på Voss.

Linda er født og oppvaksen i Øvre Årdal. Ho byrja i ung alder å interessere seg for mat, helse og miljø, og starta å jobbe innan helsekost på 90-talet. I 2003 flytta ho til Voss. Ho har studert ved Sogn Jord- og Hagebrukskule og mat, kultur og reiseliv gjennom Høgskulen i Lillehammer. Ho har sidan 2011 dreve ein økologisk butikk i Voss sentrum, som ho no eig og driv i lag med mannen sin. Her jobbar ho for at det skal vera enkelt for forbrukaren å velje etiske, miljøvenlege og lokale varer. For tida tek ho og eit fagstudie i lokal matkultur på Hjeltnes.

Linda var i 2011 ein initiativtakerne til MDG sitt lokallag på Voss, og var den fyrste leiaren i laget.